5 Ocak 2015 Pazartesi

Judith Butler "Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma"

Yazarın "Cinsiyet Belası" adlı kitabından sonra yayınlanan bir çalışması olan makalede Judith Butler, toplumsal cinsiyet rollerinin güç aldığı ve karşı strateji geliştirilmesine olanak veren noktanın aslında aynı olduğu konusunda bir fikirle metni açıyor.

Bireyin cinsel kimliğini dışa vuruyor olmasının getireceği "iç" ve "dış" kavramının ortaya çıkışına değinen yazar, "ben"in kendini belirlemede bilinçdışı ve bilinç ile olan ilişkisini sorguluyor. Makale boyunca sıklıkla okura sorular yönelten ve cevapları düşünmeye okuru davet eden Butler, "dışta" ve "içte" olmak arasındaki ilişkiyi "dışta olmanın" sağlanması için bir "içe bağ" ihtiyacı gerektirdiğini öne sürüyor. Bunun sürekli ürettiği "iç" ve "dış" ortaklığının da bireyin kendini ifade etmesi çerçevesinde sunuyor.

Cinselliğin ifadesinde/açığa çıkarılmasında doğru anlamı ona vermenin nasıl olabileceği konusunda fikir yürüten yazar, bu anlamın hangi çevrenin doğruları/gerçekliği/algısı çerçevesinde yaratılabileceğini sorguluyor.

Olduğu kişinin "olması" için açıklama gerekip gerekmediğini bir nevi kendisi üzerinden irdeliyor. Ben ne isem, onu "yansıttığımda" mı tamamlanmış, gerçekleşmiş oluyorum?

Psişik özdeşleştirme ile toplumsal cinsiyet rollerinin üsluba dönüştürüldüğünü ortaya süren yazar, cinsel kimliklerin toplum içinde tekrar ve tekrar nasıl üretildiğini yine farklı cinsel kimlikler üzerinden değerlendirerek makaleyi sonlandırıyor.

Hiç yorum yok: